Hikayemiz

Günümüzde hızla gelişen teknoloji hayata dair her alanda dijitalleşmeyi de beraberinde getirdi. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, alışverişten bankacılığa, eğlenceden spora kadar pek çok farklı sektörde yaşanan dijital dönüşüm herkes için sıradan bir rutin haline geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sebebi ile bu dijital dönüşüm süreci de hızlandı. Bütün sektörlerde hızlı bir dijital dönüşüm başladı. Acil ve acele olarak gerçekleştirilen bu dijital dönüşüm ise görme engelliler için kapsayıcı ve erişilebilir olmadı.

Ülkemizde eğitim alanında dijitalleşme 2010 yılında başladı ve öğretmenler ile öğrenciler akıllı tahtalar ve tabletlerin yanı sıra dijital eğitim içerikleriyle tanıştılar. Örgün olarak sürdürülen eğitim – öğretim sürecinde görme engelliler için erişilebilirlik sorunları modern olmayan yöntemlerle çözülmeye çalışılmaktaydı.

Ancak, COVID-19 pandemisi ile birlikte uzaktan eğitime geçiş yapılması ve dijital eğitim portalları ile eğitim içeriklerinin evrensel tasarım ilkesinden uzak ve kapsayıcı olmayan bir anlayış ile tasarlanması, görme engelli bireylerin nitelikli eğitime erişimde yaşadıkları dijital erişilebilirlik sorunlarını daha da belirginleştirerek, derinleştirdi.

İşte bizim hikayemiz de tam burada başladı!

Erişilebilir bir Türkiye vizyonu ile faaliyet gösteren Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ) tespit ettiği bu sorun ve ihtiyaca yönelik alternatif çözüm önerileri ile iyi uygulama örneklerini de kapsayan bir proje geliştirdi.

Ve HEY AKADEMİ aktivistleri tarafından geliştirilen “Erişilebilir Dijital Eğitim Mümkün” adlı proje, 2022 yılında Sabancı Vakfı Hibe Programı tarafından desteklenerek, kurduğumuz hayal ete kemiğe bürünmüş oldu.

Görme engelli bireyler için akademik, kişisel ve mesleki alanlarda pek çok farklı dijital içerik ve dokümanın yer alacağı www.erisilebiliregitim.com adlı eğitim portalının yeni işbirlikleri ve desteklerle kısa süre içinde görme engellilerin dijital bilgi bankası olmasını hayal ediyoruz.

Ve hikayemiz devam ediyor…

Birlikteliğin Gücü
Bir grup insan parkta birlikte elele
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Bu sayfayı görüntülemek için üye girişi yapınız
Bu sayfayı görüntülemek için üye girişi yapınız
Bu sayfayı görüntülemek için üye girişi yapınız