Kullanım Koşulları Sözleşmesi

(www.erisilebiliregitim.com)

01.06.2023

Yasal Yetki

Madde 1 – Bu sitede sunulan hizmetler Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi derneği (HEY AKADEMİ )tarafından sağlanmaktadır. Web sitesi Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği’ne ait olup  site üzerinde her tür hizmet, kullanım ve tasarruf yetkisi 32-013-128 kütük numaralı Herkes İçin erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’ne aittir.

Tanımlar

Madde 2 – İşbu sözleşmede adı geçen:

 • Dernek: Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’ni,
 • HEY AKADEMİ: Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği kısa adını,
 • Hizmet: Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği tarafından Site’de Üye/ Kullanıcı’ların bilgisine sunulan ve yayınlanan her türlü eğitim içeriğinin, bilginin, dokümanın paylaşımı ve sosyal paylaşım platformunun sağlanmasını,
 • Kullanıcı: Site’ye üye olsun veya olmasın, HEY AKADEMİ Erişilebilir Eğitim web sitesini, mobil uygulamasını ziyaret eden gerçek kişileri,
 • Kullanıcı İçeriği: Site üyesi/kullanıcısı olan herkes tarafından, Site’de yapılan içerik paylaşımlarını,
 • Site: Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği tarafından oluşturulan ve yayınlanan, https://erisilebiliregitim.com adresinde bulunan uzaktan eğitim platformunu,
 • Üye: Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği taradından Site’ye üye yapılan ve/veya Site’ye ait olan kayıt formu aracılığı ile Site’ye üye olan gerçek kişileri,

İfade eder.

Genel Kullanım Koşulları:

Madde 3 – Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği tarafından oluşturulan ve yayınlanan sitenin genel kullanım koşulları ile ilgili hükümler aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren bu Web sitesi ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan eğitim içeriklerine, HEY AKADEMİ veya Site kullanıcıları/üyeleri tarafından paylaşılan bilgilere, dokümanlara , arayüzler ve işlevlere erişim ve kullanım hakkı kazanmış olursunuz.
 • Bu Site ve barındırdığı içerikleri, arayüzleri ve bu arayüzlerde bulunan işlevleri kullanıyor olmanız, Kullanım Koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.
 • Kullanım Koşulları ile Gizlilik ve Güvenlik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Site veya servislerini kullanmayınız.
 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin önceden haber vermeksizin hizmet ve servislerin tamamını ya da bir kısmını ücretli yapma, bazı ek koşullara bağlama, genel olarak site yayına son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, servisleri, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma hakkı saklıdır.
 • Site’de HEY AKADEMİ tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, hizmetlere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Kullanım Koşulları Takibi ve Değişiklik

Madde 4 – Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği tarafından oluşturulan ve yayınlanan sitenin kullanım koşulları takip ve değişikliği ile ilgili hükümler aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği tarafından Üye/ Kullanıcılara mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için Site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.
 • Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan Hizmetlerde değişiklik meydana gelebilecektir.
 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Site Hizmetlerinde, kullanma koşullarında, Gizlilik ve Güvenlik Koşullarında değişiklik yapma ve/veya yeni/ ek Hizmetler ile yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir.
 • HEY AKADEMİ tarafından Site Hizmetlerinde, kullanma koşullarında, Gizlilik ve Güvenlik Koşullarında yapılan değişiklikler sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Sitenin kullanılması ile Kullanıcı/Üye güncel koşulları kabul ettiği anlamına gelir. Değişikliklerin takip edilmesinden Kullanıcı/Üye bizzat sorumludur.
 • Site ve Hizmetler kapsamında belli limitler dâhilinde (tahsisli alan büyüklüğü, saklama alanı, ileti sayısı vb.) sunulan Hizmetler de Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği tarafından önceden bir bildirimde bulunulmaksızın her zaman değiştirilebilecektir.

İçerik ve Hizmetlerden Yararlanma

Madde 5 – Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği tarafından oluşturulan ve yayınlanan sitenin içerik ve hizmetlerden yararlanma ile ilgili hükümleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Sitede sağlanan Hizmetlerin kullanımı burada yazılı koşullara ve mevzuatın öngördüğü izin ve sınırlamalara tabidir.
 • Sitede yer alan; logo, marka, tanıtım materyali, eğitim materyali veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“İçerik”) bir kısmı doğrudan Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir. Ayrıca Site’ de bazı Hizmetlerden yararlanmak için Üye ve/veya Kullanıcıların talep ve üyelik formları doldurması gerekebilir.
 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
 • Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve Hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.
 • Site ve Hizmetler bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamaların olduğu bölümlerde, kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gereklidir.
 • Kullanıcıların/Üyelerin, aksi Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği tarafından öngörülmedikçe, Site sayfalarını, Hizmetlerini ya da Hizmet İçeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.
 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği, Site ve Hizmet İçeriklerini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, Site ve Hizmetleri reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan Site ve Hizmetlerle ilgili olması zorunlu değildir. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda değiştirebilir.
 • Hizmet İçeriğinden yararlanan Kullanıcıların/Üyelerin bu Site ya da Hizmetler aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.
 • Kullanıcı tarafından, ister diğer kullanıcılara açık isterse özel olarak gönderilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, bilgi, görüş, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin sorumluluk Kullanıcıya aittir.
 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, Kullanıcılara/Üyelere ait, Siteye konulan, gönderilen, diğer üye veya kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekmek, değiştirme, geri çevirme tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır.
 • Kullanıcı/Üye, kendi profiline ekleyeceği veya ileteceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin edici ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcı, Siteye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin belirleyeceği tanıtım, logo, işaret veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği ve/veya diğer kullanıcılar tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini kabul etmiştir.
 • Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

Derneğin Sorumluluğu

Madde 6 – 5. Kullanım koşullarını kabul ederek bu siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili olarak Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgi ve açıklamalara göre girişimde bulunan kişiler kendi girişimlerinin sonuçları nedeniyle Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği’na sorumluluk yöneltemezler.

Site ve Kullanım Sorumluluğu

Madde 7 – Site ve kullanım sorumluluğu ile ilgili hükümler aşağıda belirtildiği gibidir.

 • HEY AKADEMİ tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı/üye başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı/üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.
 • HEY AKADEMİ, SİTE’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı/Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığını tespit edilmesi, Kullanıcı/Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce ret edilmiş olması, Kullanıcı/Üye hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun HEY AKADEMİ tarafından risk olarak değerlendirilmesi gibi nedenler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir nedene dayanmaksızın ve herhangi  bir bildirimde bulunmadan her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Kullanıcı/Üye statüsüne son verebilir.
 • Kullanıcı/Üye, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere üyelik ile ilgili tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya/Üye’ye ait hesap, kullanıcı/üye adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı/Üye tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı/Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı/Üye ve/veya 3. Kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı/Üye sorumludur.
 • Kullanıcı/Üye, olıuşturmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya 3. Kişilerce kullanımına izin veremez.
 • Kullanıcı/Üye Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikler için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
 • Kullanım koşullarını kabul ederek Siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde:yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız: Kullanıcı, kaynağı ne olursa olsun Sitede yer alan Hizmet İçeriğine veya Site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları Siteye bağlanan Kullanıcının kendisine aittir. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği, Site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcılar Arası İletişim: Site üzerinden gerçekleştirilen Kullanıcılar arası iletişimle ilgili tüm sorumluluk taraflara aittir. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği iletişime/bağlantıya/veri trafiğine taraf kişilere, veri güvenliği ve kötü niyetli hareketlerle ilgili hiçbir taahhüt vermemekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

Garanti ve Taahhüt

 Madde 8 – Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği tarafından oluşturulan ve yayınlanan site, hizmet ve içeriklerinin garanti ve taahhüt ile ilgili hükümleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Bu Site ve Hizmetler Kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.
 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği, bu Sitede yer alan işlev ve Hizmetlerin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu Sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Sitenin kendisinin ya da 3. Şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.
 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği, Site ve sağlanan Hizmetlerin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği Site, Hizmetler veya Hizmet İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı Üye ve Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği, önceden haber vermeksizin Hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ek koşullara bağlama, genel olarak site yayına son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, Hizmetleri, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma hakkını saklı tutar.
 • Alt ve Üst Linkler: Bu Sitede, Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği sorumlu tutulamaz. Aynı sorumsuzluk kuralı, Kullanıcıların/Üyelerin vereceği başka site linkleri, bilgileri için de geçerlidir.

Üyelik

Madde 9 – Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği tarafından oluşturulan ve yayınlanan sitenin üyelik ile ilgili hükümleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği bazı servis ve bölümlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir, hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir.
 • Üye’ ye ad ve şifre verilir ve/veya Üye tarafından oluşturulur.
 • Kayıt sırasında girilen, Site ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Site ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisi ya da (iii) Kullanıcı İçeriğinden Üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir. Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması Üyenin sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği ya da 3. Şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Üye sorumludur.
 • Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu Üyeye aittir.
 • Üyeler, Site ve Hizmetlere iletilen veya bu Site ve Hizmetleri aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.
 • Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği’na haber vermekle yükümlüdür.

Fikri Haklar

Madde 10 – Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi derneği tarafından oluşturulan ve yayınlanan site ve içeriklerinin fikri hakları ile ilgili hükümler aşağıda belirtildiği gibidir.

 • Sitenin fikri ve sınaî mülkiyet hakları Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği’na aittir.
 • Sitede yer alan ticari logo, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği’na aittir. Kullanıcıların/Üyelerin bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı bulunmamaktadır.
 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği, Kullanıcı’lara/Üyelere Hizmet içeriğinde yer alan bilgilerden edinme hakkı tanımaktadır. Belirtilen bilgi edinme hakkı dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği’na ait olup Kullanıcıya/Üyelere verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.
 • Sitenin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez.
 • Sitede yer alan Hizmetlerin bir parçası olarak sağlanan 3. Şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.
 • Kullanıcılar tarafından bu Siteye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da bu Site aracılığıyla 3. şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya/Üyeye aittir.
 • Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği, Kullanıcılara ait her türlüğü içeriği, herhangi bir amaçla dilediği biçimde kullanma, yayınlama, işleme, değiştirme, uyarlama, çoğaltma, dağıtma haklarına sahip olduğu gibi bunları içerikten çıkarma, engelleme veya yayınlamama haklarına da sahiptir.
 • Kullanıcılar/Üyeler tarafından Siteye ya da Hizmetlere gönderilen, iletilen, oluşturulan, teşhir edilen her türlü Kullanıcı İçeriğinden ve bunlara ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği ve 3. Şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) Kullanıcılara aittir. Kullanıcıların/Üyelerin, sınırlı bir alıcı kitlesine veya umuma ilettikleri her türlü video içeriklerinin sorumluluğu da Kullanıcılara/Üyelere aittir.
 • Sitede yer alan, yayınlanan Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği’na ait Site unsurlarının ya da formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek alınmaları yasaktır.
 • Kullanıcı/Üye, Web Sitesinde veya diğer Kullanıcı/Üye hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, Siteye ait veritabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Site’de bulunan ve Site’ye yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı HEY AKADEMİ’a aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcıların Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’nin çalışmasını veya diğer kullanıcıların/üyelerin Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site ve diğer kullanıcılara/üyelere zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Site’nin ve ilgili yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması, site içerisindeki (var ise) kullanıcı/üye yorumlarına referans kodu, porno içerik, siyasi nitelikte mesaj, başka bir uygulamanın tanıtımı ya da reklam gönderilmesi veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Site sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Ziyaret Bilgilerinin Toplanması

Madde 10 –  Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının/üyenin Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği’na izin verdiği anlamına gelir.

Müdahale Yasağı

Madde 11 – Site ve servislerinin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlal etmeye teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir.  Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi, kullanıcı ve üyelerin Site ve Servis erişimi sonlandırır, üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği’na karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

Kullanım Koşullarını İhlal

Madde 12 –  Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği sitede yer alan genel kullanım koşulları ve gizlilik koşullarına uyulmaması ve/veya kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Üye ve Kullanıcıların site ve servislere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Üye ya da Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu içinde geçerlidir. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği, burada yazılı koşullarda yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çareyi yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez. Kullanıcı/Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Aksi halde Kullanıcı’nın/Üye’nin işbu maddede yer alan davranışları nedeniyle HEY AKADEMİ’a yöneltilebilecek her türlü talepte HEY AKADEMİ’ın hiçbir sorumluluğu olmayacak olup, tüm sorumluluk tamamen Kullanıcı’da/Üye’de olacaktır. Bu maddede bahsi geçen her neviden talepler nedeniyle HEY AKADEMİ’ın her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat, ücret vb. niteliklerde ödemeler ile karşı karşıya kalması halinde, bu talepler derhal HEY AKADEMİ tarafından Kullanıcı’ya/Üye/ye yöneltilecek ve Kullanıcı/Üye bu talepleri ilk talepte derhal nakden ve defaten karşılayacaktır.

Kayıtlar

Madde 13 – Site ve Hizmetlerin kullanımından doğabilecek itilaflarda Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği’nin defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtlarıyla Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği tarafından Kullanıcılara yapılan e-mail bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

Tebligat Sözleşmesi

Madde 15 – Herkes İçin Erişilebilir Yaşam akademisi Derneği tarafından, Kullanıcıların, Site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir. Kullanıcı ve/veya üyeler tarafından HEY AKADEMİ’ye yapılacak olan her tür tebliğinde bilgi@erisilebiliregitim.com adresine yapılması halinde geçerli tebigatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

Uygulanacak Hükümler

Madde 15 – Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Madde 16 – Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Isparta Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Bu sayfayı görüntülemek için üye girişi yapınız
Bu sayfayı görüntülemek için üye girişi yapınız
Bu sayfayı görüntülemek için üye girişi yapınız